132079 - 3e Wijziging Beleidsbegroting 2006/wijziging productenraming

Gerelateerde links

In de vergadering van 8 november 2005 werd door uw raad vastgesteld de Beleidsbegroting 2006. Tevens werd daarbij ons college voor het jaar 2006 gemachtigd tot het uitvoeren van de programma’s met als financieel kader de voor het jaar 2006 vastgestelde lasten en baten per programma. Vervolgens besloot u in de vergadering van 16 mei 2006 tot een eerste wijziging van de Beleidsbegroting in verband met een aangepaste toerekening van lasten en baten aan producten en programma’s. Bij de vaststelling van de 1e Berap 2006 werd een 2e wijziging van de Beleidsbegroting 2006 aangeboden. Op verzoek van uw raad is deze wijziging uit de berap gelicht en wordt deze afzonderlijk aan u ter vaststelling aangeboden. Voor de inhoud van deze wijziging wordt verwezen naar het betreffende raadsvoorstel met bijlagen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?