101991 - Advies op de aanvragen van het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk zoals deze in 2005 zijn ingediend

Gerelateerde links

De scoutinggroep Ariëns en Ingrid wil ter vervanging van de oude gevelkachels een cv installatie in haar clubgebouw aanbrengen. De kosten hebben betrekking op het materiaal dat gebruikt wordt. De Werkgroep Advisering Vrijwillige Jeugdaccommodaties heeft positief geadviseerd over deze aanvraag. Voorheen werden door de gemeente ook leningen verstrekt voor uitgaven onder de € 10.000,=. Dat beleid is gewijzigd. Derhalve wordt nu voorgesteld om een subsidie ineens toe te kennen die gedekt wordt de post eenmalige subsidie vrijwillig jeugdwerk en uit onvoorzien.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?