129188 - Invoering van een containermanagementsysteem voor de minicontainers en vervanging van blokcontainers door ondergrondse containers

Gerelateerde links

Op 1 maart 2006 heeft uw raad ingestemd met de Contourennota Afvalbeheer(st) 2006 - 2008. In deze nota worden de knelpunten beschreven die spelen bij het afvalbeheer in Hengelo. Om deze knelpunten het hoofd te bieden worden in de nota projecten beschreven die het functioneren van de inzamelstructuur beheersbaar te maken. Toegezegd is dat de projecten, nadat deze verder zijn uitgewerkt, aan uw raad worden voorgelegd ter definitieve besluitvorming.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?