132066 - Planschade ex art. 49 WRO i.v.m. realisering wozoco De Klokstee hoek Oelerweg/Geerdinksweg

Gerelateerde links

Beoordeeld dient te worden in hoeverre de heer Wegink ten gevolge van de uitvoering van een bestemmingsplan of een vrijstelling, als bedoeld in artikel 49 van de WRO schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking komt. De heer Wegink heeft verzocht hem een planschadevergoeding ex art. 49 van de WRO toe te kennen in verband met het feit dat zijn door hem verhuurde panden aan de Oelerweg 52 t/m 56 moeilijker verhuurd worden ten gevolge van de realisatie van het woonzorgcomplex (wozoco) De Klokstee op de hoek Oelerweg/Geerdinksweg. Verzoeker is eigenaar van de panden Oelerweg 52, 54 en 56. De panden liggen aan de noordwestzijde van de Oelerweg, een winkelgebied met bovenwoningen. De heer Wegink stelt dat door de komst van het wozoco op minder dan 100 meter het winkelgebied is verschoven waardoor leegstand is ontstaan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?