132116 - Aanvraag krediet sanering Woolderbinnenbeek

Gerelateerde links

Uit diverse bodemonderzoeken is gebleken dat de waterbodem van de Woolderbinnenbeek ernstig is verontreinigd met Kwik en Koper. De geraamde kosten voor de uitvoering van de sanering bedragen € 1.670.000,-. De gemeente Hengelo is mede door bijdragen uit het Actiefonds 2006 van de Provincie Overijssel en het waterschap Regge en Dinkels voornemens de bodemsanering in 2007 uit te voeren. De sanering van de Woolderbinnenbeek biedt enorme kansen voor realisering van een meer natuurlijke beek (win-win situatie ). De beek verkrijgt hierdoor een prominentere plek in de openbare ruimte, waardoor de belevingswaarde wordt vergroot en waarbij meer ruimte ontstaat voor waterretentie. Een ander belangrijk gegeven bij sanering van de Woolderbinnenbeek is, dat bij baggeren in de meeste gevallen de drainerende werking van de beek toeneemt, wat een positieve invloed heeft op de grondwaterstanden in de omgeving van de beek. (verlaging van de grondwaterstanden).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?