132877 - Prestatieafspraken Rijk t.b.v. onderwijsachterstanden-beleid

Conform eerdere afspraken in het convenant Grotestedenbeleid 2005-2009 dat op 11 maart 2005 door onze stad en het rijk is ondertekend, is per 1 augustus 2006 het onderwijsachterstanden-beleid onderdeel van het convenant. Consequentie daarvan is dat het MOP aangepast dient te worden en de stad prestatieafspraken met het rijk moet maken voor de periode 2006-2009. In Hengelo is het MOP-GSB geïntegreerd in de beleidsbegroting en zijn de prestatieafspraken daar onderdeel van. De middelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid zijn per 1-8-2006 toegevoegd aan de Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?