132994 - Onderwijshuisvestingsprogramma 2007

Gerelateerde links

Het beschikbaar stellen van huisvestingsvoorzieningen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs maakt onderdeel uit van de verantwoordelijkheid die de gemeente in het kader van het lokaal onderwijsbeleid heeft. Op grond van de Verordening onderwijshuisvesting dient de gemeenteraad jaarlijks een besluit te nemen over de toe te kennen voorzieningen voor het daaropvolgende kalenderjaar. Daarnaast wordt een overzicht van afgewezen aanvragen vastgesteld. Programma en overzicht zijn afgeleid van door de schoolbesturen ingediende aanvragen. Voorafgaand aan de besluitvorming door uw college en de raad worden de besturen geraadpleegd in een “op overeenstemming gericht overleg” (o.o.g.o.).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?