133246 - Afwikkeling liquidatie Stichting Bouw en Beheer

Gerelateerde links

De Stichting Bouw & Beheer Sociaal-Kultureel Werk Centra is eind jaren ’70 opgericht om accommodaties voor Sociaal Cultureel werk te bouwen en te beheren. In het raadsbesluit van januari 1999, inzake herstructurering welzijnswerk, is opgenomen dat drie jaar na de besluitvorming over herstructurering afgewogen moet worden of de Stichting Bouw & Beheer moet blijven bestaan of dat de eigendommen (buurtcentra en speeltuinen) aan de gemeente overgedragen dienen te worden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?