135166 - Aanpassing bouwverordening gemeente Hengelo aan 11e serie wijzigingen model bouwverordening VNG

Op basis van artikel 8 van de Woningwet dient de gemeenteraad een bouwverordening vast te stellen. Middels deze aanpassing is de door de VNG opgestelde 11e serie wijzigingen van de Model Bouwverordening in de Hengelose bouwverordening alsmede in de toelichting daarop geïmplementeerd. De wijzigingen ten opzichte van de 10e serie wijzigingen hebben met name betrekking op een integrale herziening van brandveiligheidsvoorschriften. De wijzigingen die in deze serie zijn opgenomen hebben betrekking op het tweede en laatste gedeelte van de landelijke integrale herziening van de brandveiligheidsvoorschriften. Daarnaast omvat deze serie wijzigingen aanpassingen aan het asbestverwijderingsbesluit 2005, dat sinds 1 maart 2006 van kracht is, het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) uit de Awb, aanpassing aan actuele normen en het herstel van kleine onvolkomenheden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?