140894 - Voorbereidingsbesluit Gezondheidspark

Op Op 20 juni 2006 heeft de raad de Nota van Uitgangspunten Gezondheidspark vastgesteld. De Nota van Uitgangspunten heeft tot doel het opstellen van randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ruimtelijke, programmatische en functionele ontwikkeling van het gezondheidspark. Centraal staat het formuleren van een duidelijk concept waarin voornoemde uitgangspunten worden weergegeven en het kader wordt gevormd voor het stedenbouwkundig ontwerp, de te ontwikkelen functies en het ontwikkelingsproces Op basis van de vastgestelde nota van uitgangspunten wordt thans een bestemmingsplan opgesteld. Het is de bedoeling dat het bestemmingsplan medio 2008 in werking treedt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?