141368 - Vaststelling Binnenstadsprogramma 2005-2015

De Raad heeft in zijn vergadering van 24 januari 2006 het concept Binnenstads Programma 2005-2015 voor inspraak vrijgegeven. Het concept programma is o.a. besproken met de relevante organisaties uit de Binnenstad en er is in februari 2006 een inloopavond georganiseerd. In totaal zijn er een zeven tal schriftelijke reacties ontvangen welke in bijgevoegde reactienota worden behandeld. Zowel een deel van de oorspronkelijk voorgestelde inzet van middelen uit complex 57 als ook bepaalde onderdelen van de reacties zijn inmiddels door de actualiteit ingehaald, bijvoorbeeld dor de vaststelling van de Horecanota en de Detailhandelsvisie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?