141780 - Vormgeving cliëntenparticipatie WWB

Medio 2006 is er ingestemd met een wijziging van de structuur van de toenmalige cliëntenorganisatie. Het ging daarbij, teneinde de continuïteit van de cliëntenparticipatie zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, in het bijzonder om het verlaten van de verenigingsstructuur en de oprichting van een stichting. Voorts werd in de richting van de stichting aangegeven dat een verandering van de naam zou kunnen bijdragen aan het slagen van de doorstart. Tevens werd verzocht om zorg te dragen voor de voorbereiding van de vorming van een cliëntenraad op het terrein van de Wet werk en bijstand (WWB). De raadscommissie Sociaal kon met deze beleidswijziging instemmen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?