141858 - Afwijzen verzoek om vrijstelling ex art.19-1 WRO Pentropsdijk

Gerelateerde links

Er is een bouwaanvraag ingediend voor het oprichten van een antennemast + installatie op het perceel plaatselijk bekend Pentropsdijk 37 te Hengelo. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 2000. Op grond van de plankaart en de voorschriften behorende bij dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming “Open agrarisch gebied”. Gronden met deze bestemming zijn volgens artikel 3 van het bestemmingsplan bestemd voor onder andere de agrarische bedrijfsvoering en behoud van (lineaire) landschapselementen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?