142215 - Besluitvorming Kadernota 2007-2010

Hierbij wordt u de Kadernota 2007-2010 aangeboden als eerste uitwerking van het Collegeprogramma 2006-2010 “Hengelo maken we samen zichtbaar beter”. In de door u vastgestelde Beleidsbegroting 2007- 2010 hebt u reeds beleidsintensiveringen tot een bedrag van € 830.000 vastgesteld. Deze voorstellen zijn in de begroting verwerkt omdat ze onvermijdelijk zijn, dan wel zo’n hoge prioriteit hebben, dat uitstel van besluitvorming tot de integrale afweging via de Kadernota niet wenselijk was. Het vervolgens resterende begrotingssaldo bedroeg voor 2007 ruim €2,1 miljoen, oplopend tot € 2,8 miljoen 2010. Wij stelden u voor de bestemming van dit saldo via een kadernota aan u voor te leggen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?