142551 - Voorbereidingsbesluit gebied Boeldershoek

Gerelateerde links

In verband met jarenlange winning van zout op grondgebied van de gemeenten Hengelo en Enschede door Akzo Nobel Salt (Akzo) kunnen in verschillende delen in de omgeving van de Boeldershoek bodemdalingen plaatsvinden. Zelfs de vorming van instortingskraters kan daar niet worden uitgesloten. Deze bodemdalingen kunnen gevolgen hebben voor bestaande (bouw)werken in dit gebied. Teneinde te voorkomen dat nieuwe probleemgevallen ontstaan is in overleg met externe partners (Staatstoezicht op de Mijnen, gemeente Enschede, de provincie Overijssel en Akzo) een protocol opgesteld. Dit protocol is op 10 januari 2006 door het college vastgesteld, en wordt sindsdien bij de behandeling van verzoeken om een bouw- en aanlegvergunning in acht genomen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?