142936 - Voorbereidingsbesluit Berflo Es

Gerelateerde links

Voor het projectgebied Berflo Es is een grootschalige herstructureringsoperatie gestart. Zowel fysiek, economisch als sociaal zullen investeringen in de Berflo Es worden gedaan om de wijk op al deze vlakken kwalitatief te verbeteren. De intentie hiervoor is opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst waarin gemeente, woningcorporaties en andere marktpartijen zich verplichten om te investeren in de verbetering van een drietal buurtdelen (Berflo Es- zuid, Veldwijk-noord en Veldwijk-zuid).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?