143050 - Voorbereidingsbesluit Stadspark Weusthag

Gerelateerde links

Voor het projectgebied Weusthag is een groot aantal bestemmingsplannen met talrijke herzieningen van kracht. De aanwezigheid van een groene enclave van circa 200 hectare in het hart van het verstedelijkte gebied van Hengelo biedt een unieke kans om te worden versterkt tot een bijzonder stadspark met een landschappelijk karakter. In ruwe vorm is er eigenlijk al sprake van een landschappelijk park dat zijn plek heeft verworven. In 1997 zijn de eerste stappen gezet voor het opstellen van een Masterplan voor het Weusthag met als doel het behoud van het parkgebied. Hierbij werd met name ingegaan op de ontwikkeling en versterking van het parkgebied, los van zijn omgeving. Bovendien was het Masterplan vrij abstract van karakter. Het is uitgewerkt in een uitvoeringsplan met bijbehorend uitwerkingsprogramma. Thans is een bestemmingsplan in voorbereiding dat beoogt de juridische kaders te scheppen om het uitwerkingsprogramma te kunnen realiseren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?