143336 - Uitvoeringsplan externe veiligheid

In juni 2006 heeft uw Raad de nota “Beleid externe veiligheid” vastgesteld. Het externe veiligheidsbeleid betreft het beheersen van de risico’s voor de omgeving door de productie, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen (binnen bedrijven) en door het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, waterwegen, spoorwegen en buisleidingen). Het externe veiligheidsbeleid maakt onderdeel uit van het integraal veiligheidbeleid van de gemeente.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?