143675 - Diversiteit: beleidsnota & uitvoeringsprogramma 2007-2008

Sinds enkele decennia voert de gemeente Hengelo specifiek beleid voor verschillende doelgroepen. Naast etnische minderheden gaat het daarbij om de doelgroepen vrouwen, homoseksuelen, jongeren, gehandicapten en ouderen. Een nadeel van dit beleid was dat die doelgroepen geproblematiseerd werden. Het leek alsof zij het zonder steun van de overheid niet zouden redden. Ook ging het beleid voorbij aan de sociaal-economische en culturele verschillen binnen de doelgroepen. Om tegemoet te komen aan de nadelen die aan doelgroepenbeleid kleven, kiest de gemeente Hengelo er voor zijn aanpak onder de loep te nemen en te herijken tot 'diversiteitsbeleid'. De beleidsnota en uitvoeringsprogramma 2007-2008 vormen het startpunt om te komen tot een ‘diverse aanpak’ in Hengelo. Dit jaar start de gemeente daarmee.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?