144060 - Definitieve vaststelling van de notitie Omgaan met UMTS in Hengelo

In de notitie Randvoorwaarden plaatsing UMTS antenne-installaties worden randvoorwaarden geschetst waaraan concrete voornemens ten aanzien van plaatsing van UMTS antenne-installaties in de gemeente Hengelo dienen te worden getoetst, voor zover niet bouwvergunningsvrij. Hier zijn zowel ruimtelijke- als gezondheidsaspecten bij betrokken. Voor wat betreft ruimtelijke aspecten wordt voornamelijk verwezen naar de notitie “Ruimtelijke randvoorwaarden bij plaatsing van zend/antenne installaties”. De uitgangspunten die in de notitie “Ruimtelijke randvoorwaarden bij plaatsing van zend/antenne installaties” zijn genoemd, behoeven voor wat betreft UMTS geen wijzigingen. De ruimtelijke randvoorwaarden zijn voor zowel GSM als UMTS hetzelfde, de discussie spitst zich vooral toe op gezondheidsaspecten. Onderliggende notitie is niet bedoeld als wijziging van het stedenbouwkundige beleid, maar als aanvulling in de belangenafweging ten aanzien van concrete aanvragen voor de plaatsing van UMTS antenne-installaties. Het betreft dan aanvragen die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, alleen dan mag een aanvullende belangenafweging plaatsvinden. Ook heeft deze notitie tot doel een communicatieve functie te vervullen naar de inwoners van de gemeente Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?