144855 - Vaststellen stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan Berflo Es Zuid

Gerelateerde links

St. Joseph Wonen is voornemens om haar woningbezit in de buurt Berflo Es Zuid te vernieuwen. Aanleiding hiervoor is het feit dat de woningen verouderd zijn en niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Ingrijpende renovatie is niet meer verantwoord omdat de verbeteringen die nog mogelijk zijn in verhouding altijd te gering zijn ten opzichte van de hiervoor benodigde financiƫle inzet. Dit heeft er vooral mee te maken dat de woningvoorraad niet alleen bouwtechnisch maar vooral woontechnisch sterk verouderd is. De soorten woningen sluiten onvoldoende aan bij wensen van bewoners: voldoende kwalitatieve woningen voor gezinnen ontbreken net zoals de substantiƫle integratie van woonvormen voor ouderen en zorgbehoevenden. Daarnaast zijn de huidige woningen structureel te klein qua oppervlak en slechts beperkt uitbreidbaar. Ten slotte is de buurt weliswaar geliefd bij de bewoners voor haar redelijk groen en kleinschalige karakter, maar bestaan er tegelijkertijd in de woonomgeving een aantal knelpunten. Zo is er sprake van een behoorlijke confrontatie van grote appartementengebouwen met eengezinswoningen en is er een structureel tekort aan parkeerplaatsen. Het doel van de vernieuwingsopgave waar de corporatie en gemeente Hengelo gezamenlijk voor staan is dan ook om door middel van sloop van het gehele bezit van St. Joseph in de buurt de kans te bieden tot een structureel verbeterde buurt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?