145529 - Benoeming adjunct-griffier/ benoeming plaatsvervangend griffier

Gerelateerde links

Gehoord de inspraakcommissie is besloten om de heer Leo Nijland voor te dragen voor adjunct- griffier. De heer Nijland is momenteel werkzaam als beleidsmedewerker sport en recreatie bij de sector Samenleving en Economie. De benoeming geschiedt door de gemeenteraad. De raad regelt tevens de vervanging van de griffier (art. 107d Gemeentewet ). De artikelen uit de wet met betrekking tot de griffier zijn van overeenkomstige toepassing op degene die de griffier vervangt. In de vastgestelde ambtsinstructie van de griffier is in artikel 3 aangegeven dat de raad een plaatsvervangend griffier aanwijst door middel van een raadsbesluit.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?