145991 - Voorbereidingsbesluit Zuidelijke Spoorzone

Op 20 november 2001 heeft de gemeenteraad van Hengelo de leefmilieuverordening Brouwerijstraat e.o. vastgesteld. Het gebied waarop deze leefmilieuverordening betrekking heeft wordt begrensd door de Brouwerijstraat, Parallelweg SS, Twekkelerweg, Watertorenlaan en Rietweg. De leefmilieuverordening is gericht op het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen en het stuiten van reeds ingetreden achteruitgang van het gebied en het sturen van gewenste ontwikkelingen gedurende de tijd dat een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Op 13 maart 2002 is de leefmilieuverordening in werking getreden, voor een periode van maximaal 5 jaar. Vanaf 14 maart 2007 vervalt derhalve de werking van de leefmilieuverordening Brouwerijterrein e.o.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?