145992 - Voorbereidingsbesluit Oldenzaalsestraat - Groothuis

Door het vrijkomen van de locatie van de voormalige discotheek Groothuis en bijbehorende percelen is een grote inbreidingslocatie ontstaan, welke inmiddels is toegelaten als woningbouwlokatie. Om voor de herontwikkeling van deze locatie de uitgangspunten te kunnen formuleren is het van groot belang ook de omgeving daarbij te betrekken. Derhalve is een nota van uitgangspunten opgesteld voor de locatie Groothuis sec en is een ontwikkelingsvisie opgesteld voor de omgeving van Groothuis. De nota van uitgangspunten en de ontwikkelingsvisie zijn door de gemeenteraad vastgesteld op 20 juni 2006. Deze ontwikkelingsvisie geeft een globaal toekomstbeeld voor het totale gebied. In de eerste instantie is deze visie niet bedoeld om actief de herontwikkeling van het gebied ter hand te nemen, maar om te kunnen reageren op ontwikkelingswensen binnen het plangebied en deze goed op elkaar af te kunnen stemmen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?