146313 - Grondprijzen sociale woningbouw

In het voorjaar van 2006 hebben de afzonderlijke gemeenteraden van de Netwerksteden ingestemd met de Nota Grondbeleid Netwerkstad Twente. Eén van de eerste onderdelen uit het Actieprogramma, is de verdergaande afstemming van het gronduitgifte- en grondprijzenbeleid, en dan vooral gericht op de hoogte van de grondprijzen voor de sociale woningbouw.

Behandeld in:

raadscommissie Bestuur 15 mei 2007

raadscommissie Bestuur 20 juni 2007

raadsvergadering 4 juli 2007

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?