146345 - Kredietaanvraag nota van uitgangspunten stationsomgeving CST

Nu de uitvoering van de eerste fase van het plan Hart van Zuid ter hand is genomen dient in het kader van de voortgang van het project gestart te worden met de planvoorbereiding en –vorming voor de volgende (2e) fase. Deze tweede fase betreft de Stationsomgeving Centraal Station Twente. De Stationsomgeving bevat niet alleen het gebied dat onderdeel vormt van het Hart van Zuid, maar ook het gebied ten noorden van de spoorlijn grenzend aan de binnenstad. De samenhang tussen deze twee gebieden is zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat deze nu in één planuitwerking wordt ondergebracht. De planvorming voor dit gebied verloopt volgens het proces van het opstellen van Nota van Uitgangspunten, Stedenbouwkundige Plan en Bestemmingsplan. Thans staan we aan het begin van het planvormingsproces met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten. De Nota van Uitgangspunten zal indien gereed na behandeling door de Stuurgroep Hart van Zuid en de regiegroep Stationsomgeving ter vaststelling aan de raad van de gemeente Hengelo worden aangeboden. Ten behoeve van het opstellen van de Nota van Uitgangspunten is een werkplan opgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?