146818 - Budget lokale arbeidsvoorwaarden

Gerelateerde links

Jaarlijks wordt in de begroting een stelpost van, momenteel € 50.000 opgenomen (dekkingsmiddel voor eventuele uitgaven van lokale arbeidsvoorwaarden). Van het budget kan alleen gebruik gemaakt worden als het college daartoe met zoveel woorden besluit, terwijl de commissie voor GO het instemmingsrecht heeft. Omdat over het jaar 2006 geen voorstel is ingediend, is het bedrag van de stelpost komen te vervallen. Dat kan echter niet zonder de instemming van het GO. In de commissie is daar de vinger bij gelegd. Daarom stellen wij voor het bedrag weer toe te voegen aan het budget.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?