146958 - Bijstorting eigen vermogen G.E.M. Campus CV

Gerelateerde links

GEM Campus CV voert de exploitatie van het bedrijventerrein Campus. In 2006 is, tegen de verwachting in, geen grondopbrengst gerealiseerd op bedrijventerrein Campus. Doordat geen grondopbrengst gerealiseerd is, kan de CV geen rekeningen (waaronder de rente rekening van de gemeente) meer betalen. Aan de aandeelhouders is nu voorgesteld gezamenlijk € 1.200.000,- “eigen vermogen” bij te storten. Door deze bijstorting kunnen de crediteuren worden betaald. Tevens wordt vermeden dat de CV voor de betaling van de crediteuren nieuw “vreemd vermogen” moet aantrekken, waardoor de rentelasten in de CV nog verder zouden toenemen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?