151832 - Boomteelt op 2 percelen Drienerwoldeweg

Gerelateerde links

De percelen aan de Drienerwoldeweg maken deel uit van het bestemmingsplan Buitengebied 2000. In dat bestemmingsplan hebben de percelen de bestemming agrarisch gebied met landschappelijke waarden. Een kopie van een gedeelte van de plankaart (bijlage 1) is bijgevoegd. Boomteelt op deze percelen is alleen toegestaan indien hiervoor een aanlegvergunning wordt verleend. Bij de beoordeling van een aanvraag om aanlegvergunning moet getoetst worden aan de in voorschriften opgenomen criteria. Daarnaast speelt de ruimtelijke karakteristiek van het gebied een rol.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?