154794 - Gewijzigde bebouwde kom grenzen op grond van de Wegenwet

Door aanleg van diverse woonwijken en bedrijventerreinen, zijn de sinds begin jaren 70 door Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgestelde bebouwde kom grenzen op grond van de Wegenwet niet meer in overeenstemming met de huidige situatie. Delen van woonwijken en bedrijventerreinen vallen nu volgens dat besluit buiten de bebouwde kom. Voorgesteld wordt de bebouwde kom volgens de Wegenwet in z'n geheel opnieuw aan te wijzen. De bevoegdheid van Gedeputeerde Staten van Overijssel om op grond van artikel 27, lid 2, van de Wegenwet de bebouwde kom grens vast te stellen is overgedragen aan de gemeenteraad. ( besluit dd 29 november 1994, kenmerk MVV94/723).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?