156105 - VROM Starterslening

Gerelateerde links

Doordat de huizenprijzen en de woonlasten in de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan de inkomens, zijn koopwoningen voor starters minder bereikbaar geworden. Starters hebben namelijk vaak een onder modaal inkomen en zijn in veel gevallen (nog) alleenstaand, waardoor ze de financiering van de koopwoning moeilijk rond krijgen. Tegelijkertijd is er een beperkte beschikbaarheid van goedkope koopwoningen van een voldoende kwaliteit als gevolg van de achtergebleven bouwproductie. Het beschikbare aanbod in de (sociale) huursector biedt voor starters onvoldoende soelaas. De doelgroep valt qua inkomen in veel gevallen boven de huurtoeslaggrens (waardoor de netto woonlasten in een huurwoning hoger kunnen uitvallen dan in een koopwoning) en het beschikbare aanbod in de huursector komt vaak niet overeen met de woonwens.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?