157471 - Aanvullend krediet inrichting openbare ruimte nieuwe bibliotheek e.o.

Gerelateerde links

In 2005 is ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte rondom de bibliotheek en het bovenliggende appartementencomplex (fase 1) een krediet beschikbaar gesteld van € 211.000,-. Hiervan is uitgegeven t/m 2006: € 208.362,-. Binnenkort dient fase 2, de realisatie van de openbare ruimte rond het appartementencomplex op de hoek Beursstraat-Enschedesestraat, te worden uitgevoerd. Hierbij zullen de bestrating aan de Beursstraat en een deel van de Enschedesestraat (tot aan nummer 46) en de overige voorzieningen worden aangepast aan de standaard van de binnenstad. Op termijn zal de rest van de Enschedesestraat worden aangepast. Een en ander is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de voormalige Blokkerlocatie. Voor deze reconstructie zijn in de kadernota 2007-2010 gelden gereserveerd. In fase 2 zal tevens de trap aan de zijde van de B.P. Hofstedestraat worden aangepast, omdat is gebleken dat bij veelvuldig gebruik deze niet geheel voldoet aan de wensen van de gebruikers, ondermeer met betrekking tot de toegankelijkheid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?