157877 - Voorbereidingsbesluit Hart van Zuid

De ontwikkeling van Hart van Zuid is in volle gang. Er zijn in de afgelopen 2 jaar vrijstellingsprocedures gevoerd voor het ROC, de 1e fase van Langeler Erve, Metropool en de 1e fase van de Laan Hart van Zuid. Tevens is in 2005 het voorontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid in procedure gebracht. Ten aanzien van het bestemmingsplan is het de bedoeling dat in de loop van 2007 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd waarna eind 2007 de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kan plaatsvinden.
Om eventuele ontwikkelingen, met name bouwinitiatieven, die strijdig zijn met de herontwikkelingsplannen voor Hart van Zuid te kunnen weren, heeft de gemeenteraad op 1 augustus 2006 een voorbereidingsbesluit voor dit gebied genomen. Dit besluit is in werking getreden op 2 augustus 2006. Aangezien een voorbereidingsbesluit een werkingsduur van maximaal één jaar kent, vervalt dit besluit en daarmee de beschermende werking ervan op 2 augustus 2007.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?