158516 - Samen werken aan Toezicht Bedrijfsplan Stadstoezicht 2007-2010

In oktober 2004 is de afdeling Stadstoezicht opgericht en het Bedrijfsplan Stadstoezicht vastgesteld. Gelijktijdig is besloten dat op gesubsidieerde arbeid moet worden bezuinigd, maar dat er vanwege de GSB doelstelling voor veiligheid, 31 toezichthouders openbare ruimte voor Hengelo behouden moeten blijven (MJB 2005-2008 en Collegebesluit 525). Op 16 januari 2007 heeft het College van B&W besloten om het convenant met de SVT te verlengen tot en met 31 december 2007 om een verantwoorde overgang van de Hengelose stadswachten naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie te realiseren en dit synchroon te laten lopen met een nieuwe opzet van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?