160531 - Sanering afvalwaterlozingen Buitengebied

Gerelateerde links

In het buitengebied van de gemeente Hengelo bevinden zich 276 percelen welke niet zijn aangesloten op de riolering. Conform hetgeen besloten in de raadsvergadering d.d. 12 oktober 2004 zullen deze percelen worden aangesloten op het riool. Doel van het krediet is om alle percelen in het buitengebied van de gemeente Hengelo, welke niet zijn aangesloten op het riool, aan te sluiten op het riool. Tevens zijn alle kosten gemoeid met de voorbereiding hierbij inbegrepen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?