160841 - Wijziging maximum aantal coffeeshops

Gerelateerde links

In 1997 is het coffeeshopbeleid vastgesteld. In dit beleid is een maximum aantal coffeeshops binnen de gemeente vastgesteld, te weten 4. In mei 2005 is het beleid geactualiseerd met dien verstande dat de sluitingstijden zijn gewijzigd, het maximum aantal bleef 4. Alleen alle omliggende gemeenten rondom de drie grote gemeenten (Enschede, Hengelo en Almelo) hebben geen verkooppunten van softdrugs en voeren een zogenaamd nulbeleid. In Twente wordt de norm van 1 coffeeshop op 15.000 à 20.000 bij een ondergrens van 2 x de norm (40.000 inwoners) gehanteerd. In 2005 is door u het aantal coffeeshops vastgesteld op 4. Op 22 juni 2005 is één coffeeshop gesloten, deze sluiting is in februari 2007 onherroepelijk geworden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?