161001 - Agenda van Twente tijdens de informele vergadering van de regioraad van 17 april

De Agenda van Twente is op te vatten als een meerjarig ontwikkelingsprogramma (ca. 10 jaar) dat de Twentse gemeenten, de provincie Overijssel en Regio Twente de komende jaren gezamenlijk willen uitvoeren om zodoende de ambities van Twente op sociaal-economisch en ruimtelijk terrein te realiseren. Hiervoor is een grondige analyse gemaakt van Twente op sociaal, economisch en ruimtelijk vlak. De ambities zijn vertaald in concrete doelstellingen. Om de doelstellingen te bereiken zijn programma’s opgesteld, met daarbinnen projecten. De eerste uitwerking van de Agenda van Twente is een feit. Nu is het aan de gemeenten en provincie om te komen tot een eindversie die door uw raad kan worden vastgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?