161547 - Intentieverklaring verzelfstandiging openbaar onderwijs

Gerelateerde links

Op 23 januari 2007 is door het College op grond van de bevindingen van VOS/ABB besloten af te zien van een verder onderzoek naar het onderbrengen van het primair en voortgezet onderwijs in één stichting (de zogeheten verticale structuur), maar het onderzoek voort te zetten naar de uiteindelijke verzelfstandiging in 2 (twee) afzonderlijke stichtingen. Op 30 januari 2007 komt de Commissie Sociaal tot de conclusie dat binnen de commissie voldoende draagvlak aanwezig is voor ingestoken koers en dat terzijnertijd besluitvorming zal plaatsvinden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?