162033 - Aanbesteding accountant in Netwerkstadverband

Gerelateerde links

Op 2 februari 2005 heeft uw raad besloten om Ernst & Young voor de periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2008 te benoemen tot accountant van de gemeente Hengelo. Deze benoeming heeft destijds plaatsgevonden in netwerkstadverband (op dat moment Hengelo, Almelo, Borne en Enschede) na het doorlopen van een europees aanbestedingstraject. Ernst & Young controleert op basis van de met de vier gemeenten afzonderlijk afgesloten ‘percelen’ de Jaarrekeningen 2005, 2006 en 2007 van de vier netwerkstadgemeenten. De huidige overeenkomsten tussen Ernst & Young en elk van de vier netwerkstadgemeenten eindigen van rechtswege per 1 oktober 2007, maar bieden de mogelijkheid tot verlenging met een jaar. Onderstaand wordt voorgesteld van deze laatste mogelijkheid geen gebruik te maken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?