164270 - Programma Hijschcomplex in Hart van Zuid

Gerelateerde links

Onderdeel van het deelplan Lansinkveld in het plan Hart van Zuid vormt het zogenaamde Hijschcomplex. In dit complex, dat deels vanwege zijn industriële erfgoed-waarde gehandhaafd zal worden, zullen diverse functies in ondergebracht worden. Over deze programmatische invulling vindt reeds geruime tijd overleg plaats. Recentelijk is in het strategisch beraad tussen het college en de directie van Van Wijnen door Van Wijnen een nieuw programmatisch concept gepresenteerd. Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt, onder meer om dit programma verder uit te werken en in procedure te brengen, waarbij overleg dient plaats te vinden met het ROC en de ondernemers van de binnenstad. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?