167710 - Aankoop grond met opstallen ten behoeve van Hart van Zuid

Gerelateerde links

Voor de realisatie van de Hoofdinfrastructuur ten behoeve van het plan 'Hart van Zuid', is het onder meer noodzakelijk dat de gemeente het eigendom verwerft van de bij de heer H.J. Geelink, wonende aan de Ottoweg 13, alhier, in eigendom zijnde percelen grond met de zich daaropbevindende opstallen. Deze onroerende zaak is gelegen aan de Ottoweg 13, alhier, kadastraal bekend als gemeente Hengelo, sectie D, nummers 10465 en 14283, gezamenlijk groot 735 m², is op bijgevoegde situatietekening (nummer 6534-D) met een arcering en het desbetreffende kadastrale nummers aangegeven.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?