167755 - Vaststelling van beeldkwaliteitseisen Wozoco Beckum

Op 18 mei 2004 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota Hengelo vastgesteld. De Welstandsnota is een beheersinstrument, waarin met name eisen ten aanzien van de kwaliteit van bouwwerken worden aangegeven, die worden gerealiseerd in een omgeving die intact blijft. In de Welstandsnota is opgenomen dat als voor nieuwbouwplannen beeldkwaliteitplannen worden vastgesteld dat dan aan deze beeldkwaliteitplannen zal worden getoetst. Alle door de raad vastgestelde beeldkwaliteitplannen maken deel uit van de welstandsnota. De realisatie van een Wozoco is eenontwikkeling, die niet passend is in de Welstandsnota en in aanmerking komt voor het opstellen van specifieke beeldkwaliteitseisen, waaraan het nieuwbouwplan voor een Wozoco vervolgens door de welstand getoetst gaat worden. De “Beeldkwaliteitseisen Wozoco te Beckum” gaan na vaststelling door de raad deel uitmaken van de welstandsnota.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?