169066 - Bijdrage gemeente aan realisatie informatiecentrum Berflo Es

Gerelateerde links

De herstructurering van de Berflo Es vergt een goede, structurele en permanente communicatievoorziening naar zowel bewoners, instellingen en organisaties die hier direct of indirect bij betrokken zijn. In dat kader hebben de drie participerende partijen op basis van de Samenwerkingsovereenkomst herstructurering Berflo Es, te weten de beide woningbouwcorporaties St. Joseph Wonen en HBS Ons Belang én de gemeente Hengelo besloten om een informatiecentrum te realiseren én is in de regiegroep Berflo Es op basis van het communicatieplan de begroting vastgesteld voor de periode 2007-2009.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?