171614 - 30-kilometerinrichting Sterrenbuurt/’t Rot

Gerelateerde links

Op 24 april 2001 heeft de gemeenteraad de Nota Duurzaam Veilig Hengelo vastgesteld. Onderliggende kredietaanvraag maakt hier onderdeel van uit. In de Nota Duurzaam Veilig Hengelo wordt uitwerking gegeven aan maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. De voorgestelde maatregelen zijn gericht op infrastructuur, handhaving en educatie/voorlichting. Wat betreft de infrastructuur is de inrichting van 30- en 60km/h gebieden één van de belangrijkste speerpunten. Voor het inrichtingsplan Sterrenbuurt/'t Rot is eerst een verkeersongevallenanalyse van de wijk uitgevoerd, waarna in overleg met de bewonersorganisatie een inrichtingsvoorstel voor de wijk is gemaakt. Hierin zijn voor de meest urgente locaties verkeersmaatregelen voorgesteld. Op 28 maart 2007 is vervolgens een inloopavond gehouden waar bewoners en belanghebbenden de gelegenheid is gegeven om op het inrichtingsvoorstel te reageren. Na verwerking van de reacties heeft het plan in mei en juni ter inzage gelegen op de Gemeentewinkel en in de Sterrentuin. Er zijn in totaal 19 reacties ontvangen die in bijgesloten reactienota zijn verwoord. Afhankelijk van de reacties is het voorstel zonodig aangepast en vertaald naar een definitief ontwerp (DO) en kostenraming. Bewoners wie een naam en adres hebben achtergelaten, ontvangen de reactienota en aangepast inrichtingsvoorstel.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?