172542 - Bomenverordening Gemeente Hengelo

Bomen zijn belangrijk, zowel in de stad als erbuiten. Om bomen goed te laten groeien en die functies te geven waarvoor ze geplant zijn is beleid nodig. De Kadernota Bomenbeleid (Bomennota) vormt samen met het Gemeentelijk GroenPlan Hengelo 2010 (vastgesteld op 7 september 2004) de basis voor het bomenbeleid in Hengelo. In de Bomennota worden lijnen uitgezet, hoe in de dynamiek van de ruimtelijke ordening met bomen moet worden omgegaan. De Bomennota is op 8 maart 2005 door de raad vastgesteld en beschrijft het bomenbeleid op hoofdlijnen. In deze nota wordt voorgesteld om de specifieke boomonderwerpen in deelnota’s nader uit te werken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?