172658 - Aankoop grond met opstallen Gezondheidspark/Brugginksweg 9

Gerelateerde links

Naast actieve grondverwerving van de voor planuitvoering benodigde grond is er bij gebiedsontwikkleing vaak sprake van eigenaren die vanuit financiƫle redenen worden ingepast omdat hun eigendommen niet benodigd zijn voor planrealisatie. Door hun ligging krijgen eigenaren wel te maken met sterk gewijzigde negatieve woonomstandigheden. Deze groep eigenaren heeft normalerwijze recht op vergoeding van planschade(art. 49 Wro). Door de regeling "Schrijnende gevallen" hebben deze eigenaren een aankoopgarantie voor hun woning met erf, tegen een vooraf onafhankelijk getaxeerde vrije verkoopwaarde te vermeerderen met een bedrag voor bijkomende kosten bij aankoop vervangende woning. Een van de eigenaren, wonende aan de Brugginksweg 9, die tot de groep behoort die te maken krijgt met deze gewijzigde woonomstandigheden van het in ontwikkeling zijnde plan 'Gezondheidspark' wil gebruik maken van deze regeling.

Behandeld in;

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?