174651 - Project samengaan SWB en SWIMT

Tussen de uitvoering van de gesubsidieerde arbeid en de WSW zijn als gevolg van de volledige vernieuwing van de gesubsidieerde arbeid bij invoering van de WWB en de modernisering van de Wsw per 1 januari 2008 een aantal overeenkomsten ontstaan, zoals de gemeentelijke beleidsbepaling en regie en de gerichtheid op een reguliere werkomgeving. Dit maakt het samengaan van beide organisaties in een nieuw sociaal werkleerbedrijf effectief en efficiënt. Daartoe is door de ingestelde stuurgroep de notitie “Samen sterk voor werk in Midden Twente” opgesteld en aan de gemeentebesturen en de besturen van de SWB en van Swimt aangeboden. In mei 2007 heeft de Raad ingestemd met deze nota. Na dit besluit zijn de beide organisaties aan de slag gegaan om de fusie voor te bereiden. Hiervoor is een projectorganisatie opgezet met deelnemers van de afdeling Werk en de SWB. Regelmatig zijn er plenaire bijeenkomsten gehouden voor het personeel om de voortgang te bespreken. Daarnaast kwam er periodiek een nieuwsbrief. Het uiteindelijke resultaat is voor wat betreft de bedrijfsvoering vastgelegd in het Businessplan 2008-2013.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?