175828 - Tarieven gemeentelijke belastingen 2008

In dit voorstel worden de wijzigingen van de belastingverordeningen ten opzichte van 2007 nader toegelicht. Tenzij anders vermeld is de tariefsverhoging 3,2%, conform het “Dienstregeling Planning en Control 2007”, dat o.a. als basis dient voor het opstellen van de begroting 2008. Daar waar de redactie van een verordening is aangepast zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd, lichten wij dit niet nader toe.

 Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?