175879 - 5e wijziging beleidsbegroting 2007

Gerelateerde links

In de vergadering van 3 juli jl. besloot de raad vast te stellen de voorgestelde wijzigingen in hoofdstuk 7 en 8 van de Beleidsbegroting 2007 (registratienummer 162840). Als gevolg daarvan werden de diverse programma’s inhoudelijk opnieuw vastgesteld. Daarbij werden ook de lasten en baten van de programma’s alsmede de resultaatbestemmingen opnieuw vastgesteld, met als basis de eerder door burgemeester en wethouders vastgestelde Productenraming 2007.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?