177614 - Voorstel vaststelling structuurplan Kristenbos

Gerelateerde links

In de samenwerkingsovereenkomst met Planoform is afgesproken dat zij zorg dragen voor de verwerving van de benodigde gronden en dat de gemeente zou faciliteren door het toepassen van de WVG. Nu nog niet alle gronden zijn verworven dient de bescherming van de WVG te worden gehandhaafd. Op 21 juni 2007 zou de bescherming in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) in het plangebied Kristenbos komen te vervallen. Om de bescherming van de WVG te kunnen handhaven diende te worden beschikt over een ontwerp bestemmingsplan dan wel een structuurplan. Het voorontwerp bestemmingsplan is onlangs in procedure gebracht. Dat betekent dat het ontwerp pas begin 2008 gereed komt. Te laat derhalve om als grondslag te dienen voor de verlenging van de WVG.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?